Acquisitie - Direct Mail - Fundraising

Bond zonder Naam: spreuken per post

15/09/2014

Bond zonder Naam doet al 55 jaar aan fundraising via het versturen van spreuken. In augustus viel er weer een brief in de bus met twee maandspreuken. En een vraag om een duit in het zakje te doen voor de verzendingskosten.

Achtergrond
Al 55 jaar stuurt Bond zonder Naam (BZN)naar sympathisanten inspirerende maandspreuken uit: jaarlijks gaan er zeven mailings de deur uit met twee spreuken per zending. Aurélie Hasart, marketing-coördinator BZN: “Mensen kunnen zich hier gratis voor inschrijven. Dat is een bewuste beleidskeuze omdat de samenleving op een positieve manier inspireren tot onze missie behoort. Deze tweemaandelijkse spreukenzending gaat steeds vergezeld van onze nieuwsbrief en een fondsenwervende brief. Hiermee communiceren we met onze sympathisanten over de sociale projecten die een positief verschil maken voor kansarme gezinnen en nieuwkomers in BZN Filet Divers, vereenzaamden en thuislozen in BZN Café zonder Bier, gevangenen met de BZN gevangenenactie en mensen die op zoek zijn naar stilte en verlangzaming in de BZN Stiltehoeve. Bond zonder Naam is immers meer dan louter een spreuk.”

spreuken 1

Direct mail is, aldus Aurélie Hasart, belangrijk in de communicatie. Bond zonder Naam heeft in Vlaanderen meer dan 200.000 sympathisanten. 175.000 van hen ontvangen de spreuken per post, 26.000 krijgen die digitaal toegestuurd. “We stellen nog altijd vast dat de meerderheid verkiest om de spreuken per post te ontvangen,” stelt Aurélie Hasart. Maar een direct mailing is duurder dan digitale mailing, want die moet gedrukt en fysiek verstuurd worden. Portokosten nemen een belangrijk deel van het budget in.

brief 1           poster 1

Uitwerking
De vaststelling dat de verzending van een direct mailing duur is (men wil, zegt Hasart, dat geld liever spenderen aan noodhulpverlening), heeft BZN in de mailing zelf uitgespeeld om bij de sympathisanten – extra – fondsen te werven. “Doet u mee een duit in ‘t zakje voor onze hoge portkosten?” staat er groot en in het rood op de brief. “Elk jaar ontvangt u 12 inspirerende gedachten in uw bus. Keer op keer gratis. Met zorg en aandacht gemaakt. Ook met plezier. Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat u op één of andere manier een bijdrage wil betalen voor onze hoge portkosten,” valt er verder te lezen.

Het mailingpakket zelf is klassiek: een enveloppe, een brief met een overschrijvingsformulier en een formulier voor een permanente opdracht bij de bank, de twee spreuken met extra informatie en de newsletter (met daarin ook aandacht voor de artikelen die je bij BZN kunt kopen). Het doel is om méér geld binnen te halen dan nodig voor de verzending: een maandelijkse opdracht of een eenmalige gift van 40 euro (of meer) waarvoor een fiscaal attest afgegeven wordt. Overigens is de ‘portokosten-mailing’ een klassieker: al tien jaar stuurt Bond zonder Naam in augustus een fundraisingbrief met de vraag bij te dragen aan de verzendingskosten.

Resultaten
De vraag om een duit in het zakje te doen om de verzendingskosten te kunnen betalen is volgens Aurélie Hasart “… de voorbije tien jaar een dankbaar onderwerp inzake fondsenwerving gebleken. De fondsenwerving over de portokosten genereert minstens evenveel giften als onze fondsenwerving over een bepaald aspect van onze sociale hulpverlening. Onze sympathisanten zijn dus evengoed bereid om op een vrijblijvende manier te geven voor het ontvangen van hun spreuken, als voor mensen die leven in moeilijke levensomstandigheden.”

Ad van Poppel

Ad van Poppel
Ad van Poppel

Gerelateerde Cases:

Amnesty International: Een kaars tegen wapenexport

...
Lees verder

Mobile School. Met Superkrijter opvallen bij de schooldirecteur

...
Lees verder

Human Rights Watch – De Berlijnse muur staat er nog steeds.

...
Lees verder
Al onze Cases