DM advies

De DM-checklist

26/11/2015

Een DM-campagne gepland? Met deze checklist ben je extra goed voorbereid!

 

De voorbereiding

 1. Het beschikbare budget houdt rekening met de verschillende mogelijke kostenposten (conceptcreatie, copywriting, fotografie, design en opmaak, productie en druk, adressenlevering, adressering, prepostale verwerking, portkosten, responsverwerking, …)
 2. De doelstelling van de mailing is SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden)
 3. De doelgroep is precies bepaald en de bijhorende kwalitatieve database voorhanden.
 4. De verzendingsdatum houdt rekening met belangrijke tijdsgebonden factoren (feestdagen, weekends, seizoensinvloeden, productievoorwaarden, …)
 5. De briefing is met zorg opgesteld en bevat alle noodzakelijke info voor het creatieve team.
 6. Alle personalisatiemogelijkheden worden benut (welke info is beschikbaar naast naam en adres?)

 

De productie

 1. Er is een digitale testversie voorzien op een gedeelte van het adressenbestand om te anticiperen op onverwachte problemen
 2. Er is een AB-test voorzien van de mailing
 3. Er is een keuze gemaakt voor manuele of machinale handling en afwerking van de mailing
 4. De mailing houdt rekening met de operationele regels van bpost
 5. De mailing maakt gebruik van gecodeerde antwoordkaarten of formulieren om waardevolle informatie over de respondenten te verzamelen

 

De creatie

1. De elementen van de mailing: wat is nodig om de boodschap te brengen?

 • Alle gekozen elementen van de mailing hebben een functie (ook een eventueel gadget)
 • De gemaakte keuzes passen binnen het budget en de timing (vb. speciale formaten, …)
 • Er werd een testdummie gemaakt om elk element op het ware formaat te kunnen beoordelen

 

2. De omslag: wat heb ik te bieden

 • De omslag valt op in de brievenbus
 • Er is nagedacht of en waarom (teasen, promo, informeren, …) er een headline op de omslag staat
 • Er is nagedacht of en waarom er een logo op de omslag staat
 • De headline focust op het voordeel voor consument, niet op het product

 

3. De hoofdboodschap: wat moeten mensen onthouden?

 • De hoofdboodschap zit minstens vervat in de headline van de brief, de belangrijkste voordelen in de heads en tussenheads
 • De hoofdboodschap focust op het voordeel voor consument, niet op het product
 • De call tot action is goed zichtbaar, duidelijk en staat op alle elementen
 • De belangrijkste sleutelwoord(en) zitten in de mailing
 • Er is een Single Minded Proposition: 1 hoofdboodschap (+ 1 aanbod + 1 call-to-action)

 

4. Taalgebruik & copy: hoe kom je over bij je lezer?

 • Het taalgebruik is verzorgd, eenvoudig en zonder jargon
 • De copy past bij de merkwaarden en tone of voice van het merk
 • De tekst is activerend en dynamisch geschreven met werkwoorden in de actieve tijd
 • 1 paragraaf = 1 idee en max. 3 zinnen per paragraaf

 

5. Uitroeptekens worden héél spaarzaam gebruikt

 • Voor veelgebruikte (werk)woorden worden synoniemen gebruikt
 • De paragrafen en zinnen zijn kort, de woorden zo kort mogelijk
 • Alle overbodige woorden zijn geschrapt, maar waar nodig wordt er voldoende uitgelegd

 

6. De inhoud: welke meerwaarde bezorg je je lezer?

 • Direct: de lezer weet meteen waar het over gaat
 • Probleemoplossend: betere manier om / sneller resultaat / slimme aanpak…
 • De lezer krijgt het gevoel dat dit speciaal voor hem is, een niet te missen kans, …
 • Er is toegevoegde waarde: nuttig en relevant voor de lezer, bevestigt/creëert een behoefte
 • Er wordt enkel relevante info gegeven zonder ballast
 • De mailing beantwoordt vragen nog voor ze gesteld zijn: wat – waarom – hoe

 

7. De psychologie: welke technieken overtuigen je lezer? (Noot: niet alle technieken zijn altijd van toepassing)

 • Wederkerigheid : wat geef je, wat vraag je in ruil ?
 • Commitment en constistentie: waarvoor kan de lezer zich engageren?
 • Sociale bewijsvoering: wie is nog overtuigd?
 • Sympathie: wie/wat kan sympathie opwekken?
 • Authoriteit: hoe laat je zien dat jij de expert bent?
 • Schaarste: hoe speciaal is dit aanbod?

 

8. Het aanbod: hoe kan je je lezer activeren?

 • Er is een aanbod: korting, promo, inschrijving voor event, downloaden extra info, producttraining, gratis advies, …
 • De mailing nodigt de lezer uit om te handelen: schrijf in, tip een collega, vraag info, …
 • De mailing geeft duidelijke instructies over wat de lezer moet doen
 • De instructies zijn makkelijk te begrijpen door iemand zonder voorkennis
 • Er is met zorg nagedacht over responsmogelijkheden die het de lezer makkelijk maken
 • Is er een antwoordkaart, dan is die gepersonaliseerd

 

9. De opbouw: hoe gids je het oog van je lezer?

 • Alle elementen van de mailing zijn makkelijk te ‘scannen’ voor het oog
 • Sterke heads en tussenheads brengen de hoofdlijnen van het verhaal
 • Er is overzicht en rust in de bladspiegel: korte alinea’s, witregels, tussenheads, bulletpoints (max. 5), kadertjes, visual …
 • De belangrijkste woorden staan in vet, zonder hierin te overdrijven

 

10. Het respect voor het privéleven wordt correct vermeld, denk aan GDPR!

 • Recht op inzage persoonlijke gegevens en rechtzetting indien nodig
 • Recht om uit de database geschrapt te worden
 • Recht om de overdracht van uw gegevens aan derden te verbieden

 

De respons

 1. Er is grondig nagedacht over hoe te zorgen voor een snelle en gepersonaliseerde reactie op respons
 2. De extra inzichten uit gecodeerde worden snel verwerkt
 3. Het adresbestand wordt snel geüpdatet op basis van de retours
 4. De campagne wordt geëvalueerd en een nacalculatie is voorzien

 

Veel succes met je volgende DM-campagne!

Avatar
Guest Blogger

Gerelateerde Cases:

10 tips voor postkaartmarketing die aankomt

...
Lees verder

Waarom prikkeldraadwoorden de prik uit je mailing halen

...
Lees verder

Zo maak je een remindermailing die werkt

...
Lees verder
Al onze Cases